MUHASEBE (OUTSOURCE)

MUHASEBE (OUTSOURCE)

Muhasebe hizmetleri ana hatlarıyla şirketlerin yasal kayıtlarının girişlerinin sağlanması ve defterlerinin kontrol edilerek, beyanname ve bildirgelerinin verilmesi gibi hizmetleri içermektedir.

  • Muhasebe kayıtlarının hazırlanması (örneğin defter tutma), bilanço ve gelir tablolarının Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak hazırlanması
  • Muhtasar beyannamesinin hazırlanması ve sunulması (aylık süreler için)
  • Katma değer vergisi beyannamesinin hazırlanması ve sunulması (aylık dönemler için)
  • Kurum geçici vergi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması (üç aylık dönemler için)
  • (Yıllık) kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması
  • Çalışanların bordrolarının hazırlanması
  • İlgili sosyal güvenlik beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması
  • Gerektiğinde vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu altında şirketin temsil edilmesi