Muhasebe (Outsource) Hizmetlerimiz

MUHASEBE (OUTSOURCE)

MUHASEBE (OUTSOURCE)

Muhasebe hizmetleri ana hatlarıyla şirketlerin yasal kayıtlarının girişlerinin sağlanması ve defterlerinin kontrol edilerek, beyanname ve bildirgelerinin verilmesi gibi hizmetleri içermektedir.

 • Muhasebe kayıtlarının hazırlanması (örneğin defter tutma), bilanço ve gelir tablolarının Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak hazırlanması
 • Muhtasar beyannamesinin hazırlanması ve sunulması (aylık süreler için)
 • Katma değer vergisi beyannamesinin hazırlanması ve sunulması (aylık dönemler için)
 • Kurum geçici vergi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması (üç aylık dönemler için)
 • (Yıllık) kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması
 • Çalışanların bordrolarının hazırlanması
 • İlgili sosyal güvenlik beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması
 • Gerektiğinde vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu altında şirketin temsil edilmesi


 • Konuya İlişkin Son Yayınlarımız

  • 7326 Sayılı Kanun (Yapılandırma Kanunu)
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtımının Sınırlandırılmasında Son Durum
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Mükellefiyet Kaydının İdarece Resen Terkin Edilmesi
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • 7256 Sayılı Kanun İle Getirilen Sermaye Şirketlerinin Kendi Hisselerini Edinmeleri Yoluyla Yapacakları İşlemlerde Vergi Kaybını Önlemeye Yönelik Düzenleme
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.