DENETİM VE TAM TASDİK

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı ya da eksik uygulamaları önemli ölçüde azaltan bir uygulamadır.

Tam tasdik hizmeti sadece vergi incelemesi riskini azaltmamaktadır. Bunun yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu da yaratmaktadır. Denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatları da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir katma değerdir.

Tam tasdik kapsamında müşterilerimize aşağıda yer alan hizmetler verilmektedir:

  • Tüm vergisel işlemlerin ve beyannamelerin kontrolünün yapılmasıyla dönem sonunda vergi risklerinin ortadan kaldırılması ya da minimum düzeye indirilmesi
  • Yasal defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde incelenmesi
  • Denetim sırasında tespit edilen hataların düzeltilmesi ve eksikliklerin tamamlanması
  • Ara denetim ve yıl sonu denetim raporlarının hazırlanması ve üst yönetimin bilgilendirilmesi
  • Geçici vergi beyannamelerinin ve kurumlar vergisi beyannamelerinin vergi kanunlarına uygunluğunun tespiti
  • Kurumlar vergisi tam tasdik raporunun düzenlenerek vergi dairesine ibraz edilmesi