Muhasebe (Outsource) Hizmetlerimiz

MUHASEBE (OUTSOURCE)

MUHASEBE (OUTSOURCE)

Muhasebe hizmetleri ana hatlarıyla şirketlerin yasal kayıtlarının girişlerinin sağlanması ve defterlerinin kontrol edilerek, beyanname ve bildirgelerinin verilmesi gibi hizmetleri içermektedir.

 • Muhasebe kayıtlarının hazırlanması (örneğin defter tutma), bilanço ve gelir tablolarının Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak hazırlanması
 • Muhtasar beyannamesinin hazırlanması ve sunulması (aylık süreler için)
 • Katma değer vergisi beyannamesinin hazırlanması ve sunulması (aylık dönemler için)
 • Kurum geçici vergi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması (üç aylık dönemler için)
 • (Yıllık) kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması
 • Çalışanların bordrolarının hazırlanması
 • İlgili sosyal güvenlik beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması
 • Gerektiğinde vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu altında şirketin temsil edilmesi


 • Konuya İlişkin Son Yayınlarımız

  • 2023 / Eylül-Aralık Dönemi Özelgeleri
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • 2023 YIL SONU VE 2024 YILI VERGİ UYGULAMALARI
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • 7491 SAYILI KANUN: (Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • OCAK 2024 VERGİ TAKVİMİ
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.