Muhasebe (Outsource) Hizmetlerimiz

MUHASEBE (OUTSOURCE)

MUHASEBE (OUTSOURCE)

Muhasebe hizmetleri ana hatlarıyla şirketlerin yasal kayıtlarının girişlerinin sağlanması ve defterlerinin kontrol edilerek, beyanname ve bildirgelerinin verilmesi gibi hizmetleri içermektedir.

 • Muhasebe kayıtlarının hazırlanması (örneğin defter tutma), bilanço ve gelir tablolarının Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak hazırlanması
 • Muhtasar beyannamesinin hazırlanması ve sunulması (aylık süreler için)
 • Katma değer vergisi beyannamesinin hazırlanması ve sunulması (aylık dönemler için)
 • Kurum geçici vergi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması (üç aylık dönemler için)
 • (Yıllık) kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması
 • Çalışanların bordrolarının hazırlanması
 • İlgili sosyal güvenlik beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması
 • Gerektiğinde vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu altında şirketin temsil edilmesi


 • Konuya İlişkin Son Yayınlarımız

  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Meslek Adı ve Kodu Bilgilerinin Doğru Girilmesi Gerektiği Konulu SGK Duyurusu
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İzaha Davet Müessesi Yeniden Düzenlenmiştir
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Şirket Kuruluşlarında Yabancı Ülkede Bulunan İmzaya Yetkili Kişilerce Hazırlanacak İmza Beyanlarının Türk Konsolosluklarının Yanı Sıra İlgili Ülkenin Yetkili Makamlarınca Onaylatılması Da Mümkün Kılınmıştır
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • AĞUSTOS 2020 VERGİ TAKVİMİ
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Bazı Mal ve Hizmetlerin KDV Oranlarında Geçici Süreliğine İndirime Gidilmiştir
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.