Muhasebe (Outsource) Hizmetlerimiz

MUHASEBE (OUTSOURCE)

MUHASEBE (OUTSOURCE)

Muhasebe hizmetleri ana hatlarıyla şirketlerin yasal kayıtlarının girişlerinin sağlanması ve defterlerinin kontrol edilerek, beyanname ve bildirgelerinin verilmesi gibi hizmetleri içermektedir.

 • Muhasebe kayıtlarının hazırlanması (örneğin defter tutma), bilanço ve gelir tablolarının Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak hazırlanması
 • Muhtasar beyannamesinin hazırlanması ve sunulması (aylık süreler için)
 • Katma değer vergisi beyannamesinin hazırlanması ve sunulması (aylık dönemler için)
 • Kurum geçici vergi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması (üç aylık dönemler için)
 • (Yıllık) kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması
 • Çalışanların bordrolarının hazırlanması
 • İlgili sosyal güvenlik beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması
 • Gerektiğinde vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu altında şirketin temsil edilmesi


 • Konuya İlişkin Son Yayınlarımız

  • Kısmi Tevkifat Kaynaklı KDV İadesi Taleplerinde Verginin Alıcı Tarafından Ödenmesi Şartının Uygulanması İle İlgili Açıklamalar İçeren Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • KOSGEB Tarafından KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Çağrısı Yapılmıştır
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Kambiyo Mevzuatı Çerçevesinde Döviz Cinsinden Kredi Kullanımında Son Durum
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi İlgili Komisyonda Kabul Edilmiştir
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • 2021/I. Geçici Vergi Dönemi Uygulamaları
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.