ORTAKLARIMIZDr. Burçin Gözlüklü

Yönetici Ortak, YMMBurçin Gözlüklü, Centrum Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Grup Şirketleri’nin kurucusu ve yönetici ortağı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, dünyanın en büyük denetim ve hukuk firmalarından olan Almanya merkezli ETL Global’ın Türkiye ofisi vergi başkanıdır. Kurucusu olduğu Centrum, vergi alanında Dünyanın en itibarlı araştırma ve yayıncılık şirketi olarak görülen İngiltere merkezli International Tax Review (ITR) isimli şirket tarafından 2019 yılında “Türkiye’nin En İyi Vergi Şirketi” ödülüne layık görülmüştür.

Centrum Grubunu kurmadan önce, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda 10 yıl süreyle Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır.

2008 yılı içerisinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (yeni adıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) Genel Sekreteri olarak atanmış ve 3 yıla yakın süreyle uluslararası muhasebe standartlarının yerel mevzuata kazandırılması çalışmalarına liderlik etmiştir. Anılan dönemde Asya – Okyanusya Standart Belirleyicileri Grubu (AOSSG)'ne üye, Dünya Standart Belirleyicileri Grubu (WSS)'na ise gözlemci üye olarak katılmıştır. Genel Sekreterlik görevi süresince, Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun hazırlanması çalışmalarında aktif olarak yer almış, Avrupa Birliği müktesebatı Şirketler Hukuku faslının AB Komisyonu ile müzakeresi sürecinde yeni TTK'nın muhasebe ve denetim ile ilgili düzenlemeleri yönünden ülkemizi temsil etmiştir

2010 yılında kamudaki görevlerinden ayrılarak Koç Holding A.Ş. bünyesinde Denetim Grubu Koordinatörü olarak çalışmaya başlamıştır. Bir yıllık Denetim Grubu Koordinatörlüğü görevinin ardından Koç Holding A.Ş. Vergi Yönetimi Koordinatörü olarak atanmış ve 2014 yılının ortasına kadar Koç Topluluğu Şirketlerinin üst düzey vergi yöneticisi olarak çalışmıştır.

Burçin Gözlüklü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup, Başkent Üniversitesi Muhasebe Finansman Anabilim Dalında Doktora yapmıştır.

2013 yılından bu yana Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği'nin Yönetim Kurulu Üyesidir. 2020 yılı içerisinde ise İstanbul Ekonomi Zirvesi’ne icra kurulu üyesi ve halka açık Yeni Gimat GYO A.Ş. şirketinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi ünvanlarına sahip olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Uzmanlık Alanları


Fazıl BOYRAZ

Ortak, YMMHazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak 2004 yılında başladığı kamu görevini, Vergi Denetmen Yardımcısı olarak sürdürmüş ve 2006 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak Hesap Uzmanları Kuruluna intisap etmiştir.

2011 - 2012 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda vergi incelemeleri, rapor değerlendirme komisyonu ve uzlaşmalardan sorumlu Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2012 – 2013 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları ile Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurt Dışı Kazançlar Grup Başkanlıklarının koordinasyonunda görev almıştır. Bu süreçte Vergi Denetim Kurulu Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunun raportörlüğünü de yürütmüştür.

Ocak 2014’te Gelir İdaresi Başkanlığında kurumlar vergisinden sorumlu Grup Başkanı olarak görevlendirilmiş olup istifa ettiği Şubat 2020’ye kadar bu görevini sürdürmüştür. İstifa etmek suretiyle ayrıldığı kamu görevi süresince, Türkiye’nin önde gelen büyük mükellefleri nezdinde yürüttüğü üst düzey vergi incelemelerinin yanı sıra vergi müfettiş yardımcılarına yönelik mesleki eğitim kurslarına eğitici olarak katılmış, Vergi Denetim Kurulunda ve Gelir İdaresi Başkanlığında birçok mevzuatın yazımında görev almış, vakıflara vergi muafiyeti tanınması ile derneklere kamuya yararlı dernek statüsü verilmesine ilişkin süreçleri yürütmüştür.

Uzmanlık AlanlarıAdem BİLGİLİ

Ortak, YMMKariyerine, 2007 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunda Hesap Uzmanı Yardımcısı olarak başlamış, yeterlik sınavında başarı göstererek 2010 yılında Hesap Uzmanı olarak atanmıştır.

Kasım 2012 - Şubat 2014 arasında Vergi Denetim Kurulu Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında; İnceleme Görevlendirmeleri, Uzlaşma ve Rapor Değerlendirme Komisyonlarından sorumlu Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, aynı dönemde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu Raportörlüğünü de yürütmüştür.

Şubat 2014 - Ağustos 2014 arasında Maliye Bakanı (Teknik) Danışmanlığı yapmıştır.

Ağustos 2014’te Gelir İdaresi Başkanlığına Grup Başkanı olarak atanmış ve ÖTV, BSMV, KKDF, ÖİV, ŞOV mevzuat ve uygulamaları ile KDV İadelerinin analizinden sorumlu olarak Nisan 2019’a kadar bu görevi yürütmüştür.

Nisan 2019’da Dolaylı Vergilerden (KDV, ÖTV, BSMV, KKDF, Dijital Hizmet Vergisi, ÖİV, Konaklama Vergisi, ŞOV) sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak atanmıştır. Bu görevini, istifa ederek Centrum Grubuna Yeminli Mali Müşavir - Ortak olarak katıldığı Ocak 2021’e kadar sürdürmüştür.

Gelir İdaresi Daire Başkanlığı döneminde, Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Komisyonu Üyesi olarak emsal özelgelerin değerlendirilmesi sürecinde bulunmuştur. Ayrıca 2019 yılında, Damga Vergisi, Harçlar ve Servet Vergileri (VİV, MTV, Emlak Vergisi) Daire Başkanlığı görevini de eşanlı olarak vekaleten yürütmüştür.

Gelir İdaresi Daire Başkanlığı ve Grup Başkanlığı dönemlerinde başta TOBB Sektörel Meclisleri (Otomotiv, Sermaye Piyasaları, Denizcilik) olmak üzere çok sayıda STK, Bakanlık ve uluslararası örgütler nezdindeki kurullarda Hazine ve Maliye Bakanlığını temsilen üye olarak bulunmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığında yönetici pozisyonlarında bulunduğu 2014 - 2020 yılları arasında vergi hukukuna yönelik yayımlanan Kanun, Cumhurbaşkanı Kararı, Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ, Sirküler gibi mevzuatın hazırlık, karar ve yazım süreçlerinde aktif rol almıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 Yılı Yönetici Başarı ve Performans Ödülüyle taltif edilmiştir.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 2007 yılında Yüksek Onur Derecesi ile mezun olmuştur.

Uzmanlık Alanları


Dr. Fırat Coşkun GÜÇLÜ

OrtakYıldız Holding Kontrol ve Murakabe Grubu’nda 2004 yılında başladığı denetim görevini 2013 yılına kadar sürdürmüş, 2013- 2015 yılları arasında Bilkent Holding (Tepe Grubu)’nda Denetim Bölümü’nde görev almıştır. 2015- 2017 yılları arasında Natura Gıda San. A.Ş. (Golf Dondurma)’ de CFO olarak Üst Yönetim takımı içerisinde yer almıştır. 2017 yılından itibaren de kendi kurmuş olduğu Seta Partners Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri şirketinde Kurucu Ortak olarak çalışmalarına devam etmiştir.

Aynı zamanda çeşitli üniversitelerde Denetim ve Muhasebe alanında dersler vermekte olup hali hazırda Bahçeşehir Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Yayınlanmış birçok makalesi olup denetim ve mali işler alanında 15 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır.

Bilkent Üniversitesi Executive MBA ve İstanbul Üniversitesi Muhasebe- Finansman alanında doktorası bulunmaktadır. Michigan Ross Business School ve Cornell Üniversitesi sertifika programlarını tamamlamış, Japon Sanayi ve Ticaret Odası tarafından desteklenen “AOTS- EPCM Program (Japan) Executive Program on Corporate Management’a katılmıştır.

Uzmanlık AlanlarıDoç. Dr. Ahmet FEYZİOĞLU

Sürdürülebilirlik, Ar-Ge, İnovasyon OrtakMarmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü 2003 yılında bitirmiş, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programına katılmış, aynı zamanda Makine Mühendisliği alanında Marmara Üniversitesi yüksek lisans derecesine kazanmıştır (2003-2005). 2012 yılında Makine Mühendisliği Anabilim Alanında Doktora Programını tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarını inovasyon araştırmaları üzerine University of Manchester, Manchester Business School da sürdürmüştür (2012-2013).

2002’de TÜBİTAK - Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’ne girmiş olup, 2004 yılında TÜBİTAK - Başkanlık, 2006 yılında ise TÜBİTAK - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü'nde çalışmıştır. Halen Marmara Üniversitesi’nde Sürdürülebilirlik, İnovasyon, Teknoloji, Ar-Ge Yönetimi, Ürün Geliştirme ve Girişimcilik çalışmalarını yürütmektedir.

Profesyonel kariyeri sırasında Ar-Ge odaklı ulusal/uluslararası projelerde yürütücülük ve danışmanlık görevleri olmuştur. Makine Mühendisliği, Teknoloji Yönetimi ve Ar-Ge Mühendisliği alanlarında araştırmalarının sonuçlarında; patentleri, makaleleri ve kitapları mevcuttur.

Centrum şirketinde Sürdürülebilirlik, İnovasyon ve Ar-Ge ortağı olarak çalışmaktadır.

Uzmanlık Alanları


Okan NETEK

Ortak, YMM, Avukat, Bağımsız DenetçiOkan NETEK, kariyerine 2004 yılında bankacılık sektöründe başlamış, 2007 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’na katılarak 2010 yılında Hesap Uzmanlığına atanmıştır. 2011-2015 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu İzmir Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda Vergi Müfettişi, 2015-2016 yılları arasında vergi incelemeleri, rapor değerlendirme komisyonu ve uzlaşmalardan sorumlu Grup Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur.

2016-2021 yılları arasında merkezi İzmir’de bulunan Yaşar Holding A.Ş.’de grup şirketlerinin vergi yönetimi, kurumsal risk yönetimi ve yatırımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinden sorumlu Mali İşler Direktörü olarak görev almıştır. 2021-2023 yılları arasında ise İzmir merkezli CMS Jant Grubu’nda Grup CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almıştır.

Okan NETEK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden İşletme ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Hukuk alanında lisans derecelerine sahiptir. 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası Finans alanında ve 2013 yılında Maliye Bakanlığı bursuyla gönderildiği İngiltere’de University of London - Queen Mary College’da Uluslararası Vergi Hukuku alanında hukuk yüksek lisans derecelerini elde etmiştir. Halihazırda Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde mali hukuk alanındaki doktora çalışmasına devam etmektedir.

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı Yeminli Mali Müşavir, İzmir Barosuna kayıtlı Avukat ve Türkiye Kamu Gözetimi Kurumu’na kayıtlı Bağımsız Denetçi ünvanlarına sahip olan Okan NETEK, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Uzmanlık Alanları