Muhasebe (Outsource) Hizmetlerimiz

MUHASEBE (OUTSOURCE)

MUHASEBE (OUTSOURCE)

Muhasebe hizmetleri ana hatlarıyla şirketlerin yasal kayıtlarının girişlerinin sağlanması ve defterlerinin kontrol edilerek, beyanname ve bildirgelerinin verilmesi gibi hizmetleri içermektedir.

 • Muhasebe kayıtlarının hazırlanması (örneğin defter tutma), bilanço ve gelir tablolarının Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak hazırlanması
 • Muhtasar beyannamesinin hazırlanması ve sunulması (aylık süreler için)
 • Katma değer vergisi beyannamesinin hazırlanması ve sunulması (aylık dönemler için)
 • Kurum geçici vergi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması (üç aylık dönemler için)
 • (Yıllık) kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması
 • Çalışanların bordrolarının hazırlanması
 • İlgili sosyal güvenlik beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması
 • Gerektiğinde vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu altında şirketin temsil edilmesi


 • Konuya İlişkin Son Yayınlarımız

  • COVID 19 Salgını / Krizi
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Binek Otomobillere İlişkin Gider Kısıtlamaları ve Amortisman Uygulamaları
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • 2151 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İle Getirilen Yeni Transfer Fiyatlandırması Düzenlemeleri Rehberi
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • 7166 Sayılı Kanun (Mali Düzenlemeler)
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • 7244 Sayılı Kanun (Mali Düzenlemeler)
   Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.