DENETİM VE TAM TASDİK

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı ya da eksik uygulamaları önemli ölçüde azaltan bir uygulamadır.

Tam tasdik hizmeti sadece vergi incelemesi riskini azaltmamaktadır. Bunun yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu da yaratmaktadır. Denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatları da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir katma değerdir.

Tam tasdik kapsamında müşterilerimize aşağıda yer alan hizmetler verilmektedir:

 • Tüm vergisel işlemlerin ve beyannamelerin kontrolünün yapılmasıyla dönem sonunda vergi risklerinin ortadan kaldırılması ya da minimum düzeye indirilmesi
 • Yasal defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde incelenmesi
 • Denetim sırasında tespit edilen hataların düzeltilmesi ve eksikliklerin tamamlanması
 • Ara denetim ve yıl sonu denetim raporlarının hazırlanması ve üst yönetimin bilgilendirilmesi
 • Geçici vergi beyannamelerinin ve kurumlar vergisi beyannamelerinin vergi kanunlarına uygunluğunun tespiti
 • Kurumlar vergisi tam tasdik raporunun düzenlenerek vergi dairesine ibraz edilmesi


Konuya İlişkin Son Yayınlarımız

 • Şubat 2021 Vergi Takvimi
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Gelir İdaresi Dolaylı Vergiler Daire Başkanı Sayın Adem BİLGİLİ Centrum'da
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Ocak 2021 Vergi Takvimi
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 7144 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemeler
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 7143 Sayılı Kanun (Yapılandırma Kanunu)
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.