KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

Şirketimizce firmalara iş süreci, teknoloji, operasyonel ve finansal risk konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Böylelikle müşterilerimizin riski ölçmesini, yönetmesini ve kontrolünü sağlamak ve iş süreçlerinin ve sistemlerin güvenilirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Bu alanda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • İş ortamındaki belirsizlikleri veya gelecekte oluşabilecek problemleri önceden tespit edip, bunların doğru yönetilmesinin sağlanması
  • Organizasyon içi koordinasyonun arttırılması
  • Firmaların hedeflerini ve bu hedeflerin taşıdığı risklerin ilişkisinin ortaya konulması
  • Maliyet etkinliği sağlanması