VERGİ DANIŞMANLIĞI

Danışmanlık hizmetlerimiz, aşağıdaki konularda mevzuat ve uygulama hakkında yol gösterme, bilgilendirme ve sorun çözme amaçlarına yöneliktir.

  • Vergi inceleme danışmanlığı
  • Vergi uyuşmazlığı danışmanlığı
  • Vergi kanunları konusundaki uygulamalar
  • Sektörel konularda teşvik ve destek unsurları
  • Şirket satınalma, devir, bölünme ve tasfiye işlemlerinin yerine getirilmesi
  • Yabancı sermaye, sermaye piyasası, bankacılık, finansal kiralama, factoring, teşvik, kambiyo mevzuatı
  • Serbest Bölge, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri uygulamaları
  • Gümrük Vergileri