VERGİ DANIŞMANLIĞI

Danışmanlık hizmetlerimiz, aşağıdaki konularda mevzuat ve uygulama hakkında yol gösterme, bilgilendirme ve sorun çözme amaçlarına yöneliktir.

 • Vergi inceleme danışmanlığı
 • Vergi uyuşmazlığı danışmanlığı
 • Vergi kanunları konusundaki uygulamalar
 • Sektörel konularda teşvik ve destek unsurları
 • Şirket satınalma, devir, bölünme ve tasfiye işlemlerinin yerine getirilmesi
 • Yabancı sermaye, sermaye piyasası, bankacılık, finansal kiralama, factoring, teşvik, kambiyo mevzuatı
 • Serbest Bölge, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri uygulamaları
 • Gümrük Vergileri


Konuya İlişkin Son Yayınlarımız

 • Örtülü Sermaye Açısından Dönem Sonu Düzeltme İşlemleri
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • İzaha Davet Üzerine Verilen Düzeltme Beyannamelerinde İhtirazi Kayıt Uygulaması
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Gerçek Kişilerin Vergilendirme Rejimi Rehberi (2023-2024)
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 2024 / Ocak-Şubat Dönemi Özelgeleri
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 50 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.