BAĞIMSIZ DENETİM

Günümüz ekonomik koşulları, yinelenen finansal krizler ve küresel iş dünyasının içinde bulunduğu ortam, şirketlerde süreklilik ve şeffaflık kavramlarını öne çıkarmıştır. Söz konusu kavramlar ise uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim ile sağlanarak uygulama alanı bulmaktadır.

Bağımsız denetim alanında sunulan hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Maliye Bakanlığı muhasebe düzenlemelerine uygun olan tutulan yasal defterlerden elde edilen finansal tabloların Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına dönüştürülmesi hizmetleri
 • Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair mevzuat gereği Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan finansal tabloların Uluslararası Denetim Standartları doğrultusunda bağımsız denetimi
 • Türk Ticaret Kanunu danışmanlık hizmetleri
 • UFRS dönüştürme amaçlı yönetim raporlaması işlemlerine destek hizmetleri
 • Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu gibi kurumsal raporların hazırlanması sürecine danışmanlık

Tecrübeli ekibimizle üzerinde mutabık kalınan prosedürler ve Turquality gibi konularda güvence hizmetleri veriyoruz.

Konuya İlişkin Son Yayınlarımız

 • İç Denetimin Varlığı İç Kontrollerle İlgili Sorumlulukları Ortadan Kaldırır mı?
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 10 Soruda İç Denetim
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • İç Denetim Birimleri Neden İstihdam Edilmelidir?
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • İç Denetim Faaliyetlerinin Yeniden Yapılandırılması Aşamasında Yaşanılan Kültür Sorunu
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.