İÇ KONTROL, İÇ DENETİM, RİSK VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ

İç kontrol, kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

Risk Yönetimi, kurumun hedeflerine ulaşmasını etkileyen fırsatlar ve tehditlerin tespit edilmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi, bunlara verilecek yanıtların kararlaştırılması ve bunların rapor edilmesi için tüm kurum çapında uygulanan, özel yapılandırılmış, istikrarlı, tutarlı, kesintisiz ve kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.

İç denetim ise bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Bu kapsamda şirketimiz müşterinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş çözümler geliştirerek;

 • İç Kontrol Sistemi- İç Denetim Sistemi Kurulumu
 • İç Denetim Sistemi Yönetimi ve Gelişimi
 • İç Denetim Kalite Güvence Değerlendirmesi
 • Süreç Analiz ve Kontrol Hizmetleri
 • Kurumsal Risk Yönetimi ve Uyum


Konularında firmalara hizmet sunmaktadır.

Günümüz şirketlerinin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde; risk ve kontrol yönetim etkinliklerinin geliştirilmesi, iç denetim fonksiyonun organizasyona kazandırılması ve/ veya faaliyet etkinliğinin arttırılması, kurumsal yönetimi de destekleyen önemli adımlardır.

 

Konuya İlişkin Son Yayınlarımız

 • İç Denetim Raporları Dağıtım Listesi Nasıl Oluşturulmalıdır?
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • İç Denetim Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Nasıl Sağlanılır?
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • İç Denetimin Varlığı İç Kontrollerle İlgili Sorumlulukları Ortadan Kaldırır mı?
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • İç Denetim Birimleri Neden İstihdam Edilmelidir?
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.