OECD BEPS

OECD BEPS Eylem Planları karşısında Grup Şirketlerinizin dünya çapındaki operasyonlarını değerlendirmek üzere ilgili konularda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. • Dijital Ekonomi
 • Grup Finansmanı
 • Daimi İşyerleri
 • Transfer Fiyatlandırması ve IP Optimizasyonu
 • Hibrid kuruluş ve sözleşmeler (Hybrid mismatches),
 • Kontrol edilen kurum kazancı (Controlled foreign company)
 • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından yararlanmaya ilişkin analiz (Limitation of Benefit ve/veya Principal Benefit Test)
 • Transfer fiyatlandırması konularında risk ve sermaye dağılımının etkilerine ilişkin analiz
 • Uluslararası vergi konularında tahkim başvuruları


Konuya İlişkin Son Yayınlarımız

 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Bazı Kişi ve Kurumlara Gerçek Faydalanıcı Bilgisi (Ultimate Beneficial Owner) Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklikler Yapılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • OECD’nin İki Ayaklı (Pillar I, Pillar II) Uluslararası Vergileme Kuralları Reform Çalışmaları 130 Ülke Tarafından Desteklendi
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • The OECD's 2-Pillars (Pillar I, Pillar II) International Taxation Rules Reform Efforts Were Supported by 130 Countries
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • G-7 Tax Plan: Finance Ministers of G-7 countries agreed on 15% Global Minimum Corporate Tax Rate
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.