OECD BEPS

OECD BEPS Eylem Planları karşısında Grup Şirketlerinizin dünya çapındaki operasyonlarını değerlendirmek üzere ilgili konularda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. • Dijital Ekonomi
 • Grup Finansmanı
 • Daimi İşyerleri
 • Transfer Fiyatlandırması ve IP Optimizasyonu
 • Hibrid kuruluş ve sözleşmeler (Hybrid mismatches),
 • Kontrol edilen kurum kazancı (Controlled foreign company)
 • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından yararlanmaya ilişkin analiz (Limitation of Benefit ve/veya Principal Benefit Test)
 • Transfer fiyatlandırması konularında risk ve sermaye dağılımının etkilerine ilişkin analiz
 • Uluslararası vergi konularında tahkim başvuruları


Konuya İlişkin Son Yayınlarımız

 • Çok Taraflı Sözleşme’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi Yenilenerek Tekrar TBMM Başkanlığı’na Sunulmuştur
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Yargı Kararları Işığında Zarar Eden Firmanın Örtülü Sermayeye Tekabül Eden Finansman Giderinin Borç Veren Şirket Nezdinde İştirak Kazancı İstisnası Olarak Değerlendirilmesi
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Country-By-Country Reporting (CbCR) For The 2020 Accounting Period Should Be Submitted to The Administration Electronically via The BTRANS System Until 31.12.2021
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 2020 Hesap Dönemi İçin Ülke Bazlı Raporun (CbCR) 31.12.2021 Tarihine Kadar BTRANS Sistemi Üzerinden İdare’ye Elektronik Ortamda İletilmesi Gerekmektedir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Bazı Kişi ve Kurumlara Gerçek Faydalanıcı Bilgisi (Ultimate Beneficial Owner) Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.