OECD BEPS

OECD BEPS Eylem Planları karşısında Grup Şirketlerinizin dünya çapındaki operasyonlarını değerlendirmek üzere ilgili konularda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.  • Dijital Ekonomi
  • Grup Finansmanı
  • Daimi İşyerleri
  • Transfer Fiyatlandırması ve IP Optimizasyonu
  • Hibrid kuruluş ve sözleşmeler (Hybrid mismatches),
  • Kontrol edilen kurum kazancı (Controlled foreign company)
  • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından yararlanmaya ilişkin analiz (Limitation of Benefit ve/veya Principal Benefit Test)
  • Transfer fiyatlandırması konularında risk ve sermaye dağılımının etkilerine ilişkin analiz
  • Uluslararası vergi konularında tahkim başvuruları