OECD BEPS

OECD BEPS Eylem Planları karşısında Grup Şirketlerinizin dünya çapındaki operasyonlarını değerlendirmek üzere ilgili konularda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. • Dijital Ekonomi
 • Grup Finansmanı
 • Daimi İşyerleri
 • Transfer Fiyatlandırması ve IP Optimizasyonu
 • Hibrid kuruluş ve sözleşmeler (Hybrid mismatches),
 • Kontrol edilen kurum kazancı (Controlled foreign company)
 • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından yararlanmaya ilişkin analiz (Limitation of Benefit ve/veya Principal Benefit Test)
 • Transfer fiyatlandırması konularında risk ve sermaye dağılımının etkilerine ilişkin analiz
 • Uluslararası vergi konularında tahkim başvuruları


Konuya İlişkin Son Yayınlarımız

 • Country-By-Country Reporting (CbCR) For The 2020 Accounting Period Should Be Submitted to The Administration Electronically via The BTRANS System Until 31.12.2021
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 2020 Hesap Dönemi İçin Ülke Bazlı Raporun (CbCR) 31.12.2021 Tarihine Kadar BTRANS Sistemi Üzerinden İdare’ye Elektronik Ortamda İletilmesi Gerekmektedir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Bazı Kişi ve Kurumlara Gerçek Faydalanıcı Bilgisi (Ultimate Beneficial Owner) Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklikler Yapılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • OECD’nin İki Ayaklı (Pillar I, Pillar II) Uluslararası Vergileme Kuralları Reform Çalışmaları 130 Ülke Tarafından Desteklendi
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.